OPLÆRINGSFORLØB

Oplæringsforløbet som NUSSA-træner består af et kursusforløb på 3 + 3 + 1 dag med ca. 2-3 måneder imellem hvert delforløb over en periode på ca. 4 måneder. På den første dag gennemgås NUSSAs teoretiske fundament, den neuroaffektive udviklingspsykologi og fundamentet for at gennemføre et NUSSA-forløb i praksis. På de følgende to dage gennemgås de første 9 niveauer af NUSSA-programmet, hvor deltagerne får mulighed for selv at afprøve legene. I løbet af de næste 2-3 måneder skal de kommende NUSSA-trænere have påbegyndt et NUSSA forløb. På de næste tre oplæringsdage bruges en del af den første dag til at udveksle erfaringer, og NUSSA-underviserne besvarer spørgsmål. Resten af tiden benyttes til at gennemgå de sidste 9 niveauer af NUSSA-programmet. Ca. 2-3 måneder efter er der en supervisionsdag, hvor man har mulighed for at drøfte sine erfaringer med NUSSA-underviserne og stille spørgsmål. Undervejs er der mulighed for at få løbende sparring på rammerne og det praktiske omkring at opstarte et NUSSA-forløb.

Der vil løbende blive udbudt oplæringskurser som opslås på www.docenten.dk, der er også mulighed for selv at arrangere et oplæringskursus med max. 36 deltagere, fx i en kommune, i dette tilfælde kan man kontakte Michael Baadsgaard enten på tlf. 40 43 02 34 eller på mail: mb@mich.nu.

Der er mulighed for at tilmelde sig et oplæringskursus individuelt, hvilket foregår både i Københavns området og i Jylland.  

Tilmeldingen foregår på www.Docenten.dk.

OPLÆRINGSKURSER
kan tilmeldes hos docenten.dk

NUSSA BROCHURE
til print eller download
klik her (pdf)