NUSSA-PROGRAMMETS INDHOLD

Indledning

 • Opstart med en struktureret og sjov aktivitet, hvor alle involveres.
 • Præsentation af alle.
 • Introduktion af, hvad forløbet indeholder.
 • Gennemgang af de fælles retningslinjer i NUSSA.
 • Aktivitet, som fremmer oplevelsen af samhørighed og tryghed
 • Afrunding med snack

Niveau 1:
Rytme, synkronisering og ramasjang

På dette niveau er aktiviteterne centreret om lege og aktiviteter, som giver oplevelser af at være sammen på et ikke-sprogligt niveau. Der vil være fokus på kropslig regulering af spændingstilstande, rytmer, sansning, mimisk og motorisk spejling og synkronisering. Alt er trygt og sikkert styret af de voksne på en legende måde. Aktiviteterne på dette niveau drejer sig om følgende:

 • Oplevelse af sikkert sted
 • Leg
 • Ha’ det sjovt
 • Rytmer
 • Omsorg (herunder en snack samt berøring)
 • Arousalregulering: Høj og lavintensitet
 • Synkronisering, imitation, rytme
 • Samspil
 • Opmærksomhed trænes i et samspil
 • Struktur
 • Tillid

Niveau 2:
Mine og dine følelser – at kunne ”svinge” sammen

På dette niveau fokuseres der på kropslig sansning af følelser. Hvor de sidder, hvordan de mærkes, og hvordan de kan ændres. Fokus er på den indre oplevelse af følelser og på registrering af følelser hos andre. Herunder kropslige og mimiske udtryk og sansninger ved forskellige følelser samt stemmens betydning. Aktiviteterne kan både foregå i den store gruppe og to og to. Trænerne bestræber sig på at aktivere børnenes evne til følelsesmæssig smitte og resonans samt fælles opmærksomhed, som er en forløber for evnen til selvstændigt at kunne give udtryk for følelser. Aktiviteterne på dette niveau drejer sig om følgende:

 • Følelsesmæssig opbygning
 • Genkendelse af følelsesmæssige udtryk – både positive og negative
 • Udveksling om sansninger i kroppen ved følelser
 • Illustration af forskellige følelsesmæssige tilstande gennem legeaktiviteter i gruppen
 • Italesættelse af følelser koblet til de følelser, der aktiveres igennem legene
 • Opmærksomhed på den anden og på sig selv og lege med skift mellem fokus på sig selv og den anden
 • At lægge mærke til, om andre er glade eller kede af det
 • Oplevelse af at være forskellig fra den anden og stadig fælles
 • Oplevelse af afgrænsning
 • Opbygning af selvværd

Niveau 3:
Stoppe op, mærke efter, føle og tænke

Hensigten med dette niveau er at styrke barnets evne til at indgå i sociale samspil med fælles regler og hensyntagen til andre. Barnet skal lære, hvordan det standser en impuls, og hvordan det kan regulere frustrationer, fx over regler, der forekommer uretfærdige. Ligeledes skal barnet på dette niveau trænes i at stoppe op og finde ud af, hvad det føler og tænker, og hvad andre har af ønsker og behov. Aktiviteterne på dette niveau drejer sig om følgende:

 • Stoppe op
 • Ikke altid at gøre det, man har lyst til
 • Flovhed/skam og hvordan man kommer videre
 • At gøre noget, selvom man ikke har lyst
 • Tanker og følelser om sig selv og andre
 • Afgrænsning
 • Selvidentitet
 • Selvtillid

Niveau 4:
Tænke og føle klart i forhold til sig selv og andre

Formålet med dette niveau er at hjælpe barnet med at mentalisere over sig selv og sine relationer til andre og at reflektere over lives mere generelle vilkår og sin egen livshistorie. Her er fokus på koblingen mellem sansninger, følelser og tanker. Aktiviteterne kendetegnes ved en større anvendelse af ord og narrativer end de øvrige niveauer. Aktiviteterne på dette niveau drejer sig om følgende:

 • En kreativ illustration baseret på barnets livshistorie
 • Forhold til familie og venner
 • Sproglige formuleringer eller tegninger, kollager, opstillinger, der udtrykker selvværdsfølelse: ”Jeg ved, jeg er okay – og der er også svære ting ved at være mig”
 • Sproglige formuleringer eller tegninger, kollager, legetøjsfigurer eller lignende, der udtrykker selvtillid: ”Jeg ved, jeg kan – og der er også ting, jeg ikke kan”
 • At sige goddag og farvel
 • At miste og finde glæde igen

Afslutning

 • Gentagelse af nogle af de tidligste lege
 • Hvad har vi lavet sammen?
 • Hvad har været det bedste?
 • Hvad har jeg opdaget?
 • Har jeg været utilfreds med noget?
 • Hvad har været godt ved vores gruppe?
 • Ønsker for fremtiden
 • Farvel-ritual