NUSSA TRÆNEREN

Trænernes rolle ved hver session
Trænerne skal i hvert enkelt tilfælde have taget stilling til, hvor mange trænere og assistenter der skal være tilknyttet en given NUSSA-gruppe. Børnene skal gerne introduceres for alle trænerne i første session. Det vil sige, at alle trænerne bør være til stede første gang, så der kan opbygges en god indbyrdes relation mellem trænerne og børnene. Det optimale antal er to trænere, som har hver sin rolle i sessionerne. Den ene træner skal have ”karavaneførerrollen”, det vil sige styre sessionen, føre an og give instruktionerne. Den anden træner støtter og hjælper børnene med at følge instruktionerne og har en assistent funktion. Det er især den trænerassistenten, som tager sig af de børn, der eventuelt bliver kede af det eller har svært ved at holde sig i ro, sådan at den, der har karavaneførerfunktionen, kan fastholde styringen af sessionen. Det kan være en fordel, at der er tre NUSSA-trænere tilknyttet en gruppe, selvom der kun er to til stede ad gangen, da det giver en ”buffer” i tilfælde af sygdom eller andet.

Krav til trænerens evne til at indgå i engagerede samspil
For at kunne udvikle børnenes engagement må NUSSA-trænerne selv være engagerede og acceptere børnene for, hvem de er, det vil sige acceptere børnenes følelser og subjektive oplevelser. Det betyder ikke, at trænerne skal acceptere al slags adfærd, for eksempel at slå, men de skal acceptere, at der er en årsag til, at barnet reagerer med at slå. Det handler fx om at acceptere, at børnene måske ikke altid har lyst til det, man som NUSSA-træner har planlagt, eller at børnene har brug for en pause undervejs, uden man ændrer sine planer. Trænerne skal ligeledes være nysgerrige på, hvem børnene er som individer, og hvilke ressourcer de har, og ikke mindst være nysgerrige på de årsager, der ligger bag børnenes adfærd, og hvad det er, barnet prøver at fortælle med sin adfærd. Som træner skal man kunne indleve sig i børnenes situation, sætte sig i deres sted og give udtryk for det på en måde, så det opleves af børnene.

En stor del af at skabe gode relationer og kunne leve op til ovenstående krav handler om, at man som NUSSA-træner er nysgerrig på, hvordan man kan udvikle sine egne relationskompetencer, hvilket kræver en høj grad af selvagens, dvs. ens evne til at indgå i samspil med andre. Det handler med andre ord om, hvordan man tager ansvar for at arbejde med sin egen kompetence til at kunne give en anerkendende og udviklingsstøttende relation. Man kan ikke lave om på andre, men man kan lave om på sin egen måde at agere over for andre og derved ændre på situationen, samspillet, kommunikationen og således også relationen. Som NUSSA-træner drejer det sig ikke alene om at møde det enkelte barn, der hvor det er, og føre det hen til nærmeste udviklingszone, men også at møde en hel gruppe børn, der befinder sig vidt forskellige steder, der hvor de er, og herigennem skabe et udviklende fællesskab.

NUSSA-trænerne bør i hver session sikre struktur, faste rammer, tydelighed og engagement. For at legeprogrammet kommer til sin ret, kræver det engagerede NUSSA-trænere, der formår at skabe et trygt, sjovt og anerkendende miljø for børnene. Denne tilgang kræver, at NUSSA-trænerne er nysgerrige i forhold til deres egen adfærd overfor børnene og deres opfattelse af det enkelte barn. Ligeledes er det nødvendigt, at NUSSA-trænerne har et godt indbyrdes samarbejde.

Hvem kan blive NUSSA-trænere?
Det er svært at give en recept på, hvem der har potentiale til at blive en god NUSSA-træner, idet det både handler om personlighed og kompetencer. Vi vil dog klart anbefale, at du er lærer, pædagog, PPR-psykolog eller på anden vis har erfaring med at arbejde med børn. Det er ingen forudsætning, at du har en terapeutisk baggrund.
Hvis du synes, at NUSSA lyder spændende, og gerne vil være NUSSA-træner, anbefaler vi, at du gør dig følgende overvejelser:

  • Har du mod på og lyst til at indgå i svære emotionelle processer med andre og til at se på dig selv i det samspil?
  • Er du optaget af egne og andres mentale tilstande, altså i at se dig selv udefra og andre indefra?
  • Har du overskud og lyst til at arbejde med dig selv og din andel i samspillet med andre?
  • Har du let til smil og latter?
  • Har du tillid til andre mennesker?
  • Er du nysgerrig?
  • Kan du lide at lege?
  • Har du lyst til at lære og arbejde med børn på en anden måde?

Samarbejde
Trænernes tilegnelse af NUSSA-tilgangen kommer ikke af uddannelse alene; men afhænger af træning, personlig involvering og udvikling af egen praksis. Det lader sig bedst gøre i et understøttende team, hvor trænerne har NUSSA som fælles fagligt udgangspunkt og er trygge ved hinanden som fagpersoner.

Vi anbefaler, at der tilknyttes andre fagpersoner, fx PPR-psykologer til NUSSA træningsforløbet, da det er vigtigt ikke at få en oplevelse af, at man som NUSSA-træner er de eneste, der synes, at NUSSA forløbene er vigtige og udviklende. Det giver mulighed for løbende sparring og supervision, hvis der ind imellem opstår situationer, hvor man føler sig magtesløs og ikke helt ved, hvad man skal stille op.