NUSSA UNDERVISERNE

 

ANNIE JACOBSEN
er autoriseret psykolog. Hun er oprindelig uddannet socialpædagog og har bred erfaring indenfor almenpædagogik og behandling, primært i forhold til børn, unge og familier. Hun har i en årerække været ansat på en heldagsskole og har desuden privat praksis. Derudover har hun flere terapeutiske uddannelser bag sig og har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut og supervisor, og underviser på Theraplay-uddannelsen.

ANNE LARSEN
er uddannet socialpædagog, psykoterapeut og har derudover en efteruddannelse som familie- terapeut og småbørnskonsulent. Hun er certificeret Theraplay-specialist, og i neuroaffektiv psykoterapi. Anne har mange års erfaring på daginstitutionsområdet, samt i arbejdet med børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser og har i dag egen praksis. Anne arbejder desuden som supervisor og foredragsholder.

MARIE COLDING NGOUNOU
er uddannet socialpædagog, og psykoterapeut. Hun er certificeret Theraplay-specialist, har mange års erfaring i arbejdet med børn og familier med traume problematikker, tilknytnings- og relationsproblematikker. Marie arbejder i dag som Familiebehandler i et stort familiehus og har delvis selvstændig praksis med terapi og Theraplay supervision. Derud over er Marie holdleder, underviser og supervisor for 4. årets studerende på PUC (psykoterapeutisk uddannelses center) og frivillig projekt ansvarlig for et børnehjemsprojekt i Uganda i organisationen Verdens børn.

MICK HART
har en akademisk baggrund i psykologi, sundhedsfremme og skovbrugsvidenskab. Derudover har han gennem adskillige årtier beskæftiget sig med forskellige typer rollespil for børn, unge og voksne. I de seneste år har han også brugt struktureret leg i sit virke som spejderleder i Det Danske Spejderkorps. Mick arbejder desuden som indholdsmager for en af verdens største producenter af rollespilsudstyr.