DEN ENKELTE SESSION

Programmet er tiltænkt en arbejdsrytme, hvor børnegruppen mødes to gange ugentligt. I NUSSA-programmet varer alle sessioner maks. 60 minutter og er bygget op omkring samme struktur:

Alle sessioner indledes og afsluttes med en fælles aktivitet, som er genkendelig fra gang til gang. Trænerne har ansvaret for en tryg, tydelig og styret guidning fra første færd og undervejs, for at alle inkluderes, så der skabes tryghed i gruppen. Som afslutning reguleres børnene, fx gennem guidede afslapningsøvelser og en fælles snak, så sessionen afsluttes på en behagelig og afslappet måde.

Dagens leg er enten en synkroniserende, følelsesmæssigt afstemmende leg, en rolleleg eller en samarbejdende leg og sommetider en kombination. Hvert niveau og trin har et forskelligt tema, som i en eller anden form er integreret i dagens leg. Alle lege/aktiviteter handler om, at børnene indgår i samspil med hinanden, hvor trænerne støtter positive samspilsprocesser, der skaber så meget tryghed, at børnene til tider også kan være alvorlige sammen og give udtryk for det, der er svært. Legene er tilrettelagt, så børnene grundlæggende vil få positive erfaringer med at indgå i sociale relationer gennem deltagelse i et fællesskab. Da programmet er udviklingsbaseret, er der på alle niveauer og trin mulighed for at gentage det samme niveau eller trin flere gange. Det vil sige, at der i legekataloget er mulighed for at vælge mellem flere forskellige lege og aktiviteter, som alle er tilpasset temaet på det givne niveau. Dagens centrale aktivitet er oftest en aktivitet, hvor børnene får stillet en opgave, der er relateret til niveauets tema.

Skabelon for den enkelte session

  1. Indledende rundkreds med præsentation af, hvad der skal ske
  2. Dagens leg
  3. Dagens centrale aktivitet
  4. Afsluttende rundkreds med på gensyn-ceremoni