PROGRAMMETS OPBYGNING

NUSSA består af et legeprogram med fire trin på fire niveauer samt en indledning og afslutning, altså i alt atten trin. På hvert trin tilbydes en række lege og aktiviteter, der tager hensyn til barnets nærmeste udviklingszone. Hvert trin rummer specifikke markører for, hvornår børnegruppen er parat til at gå op til næste trin og næste niveau.

Programmet er inddelt, så det kan anvendes særskilt i forhold til børnegrupper på henholdsvis 3-6 år, 6-9 år og 9-12 år. Nogle af legene og aktiviteterne passer til børn i alle aldre, hvor andre må tilpasses og justeres, så de passer aldersmæssigt. De færdigheder der trænes på niveau 4, udvikles ikke, før man er over 6 år, så børn på 3-6 år når ikke op på niveau 4, mens børn på 6-9 år sporadisk kan arbejde med niveau 4. Ud over at organisere grupperne efter biologisk alder tilrådes det at skabe en homogen gruppe ud fra emotionel alder. Det er vigtigt at sammensætte gruppen ud fra børnenes nærmeste udviklingszone og ikke udelukkende ud fra biologisk alder.

Hvert niveau består af fire trin, og hvert trin kan gentages flere gange om nødvendigt. Programmet er struktureret således, at niveauerne bygger oven på hinanden. Rationalet bag opbygningen er, at indholdet i trinene på et niveau skal tilføre børnene de ressourcer og kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre næste niveau. Det er vigtigt, at børnene ikke kommer til at føle sig utilstrækkelige, og man må derfor hele tiden sikre, at børnene har forudsætningerne for at kunne være med. Selvom programmet indeholder 18 trin, er det individuelt for hver gruppe, hvor lang tid der skal til for at gennemføre hele programmet. Hvis børnegruppen har behov for at forblive på et niveau lidt længere tid, er der mulighed for at gentage det samme trin flere gange med variationer i legene og aktiviteterne.


NUSSA-programmets opbygning

Indledning:
Første trin handler om at opbygge en tryg relation i gruppen, ikke blot mellem NUSSA-trænerne og børnene, men også børnene imellem og NUSSA-trænerne imellem.

Niveau 1:
Rytme, synkronisering og ramasjang (trin 2-5
):
Dette niveau består af fire trin, som har til formål at hjælpe børnene med at regulere deres arousalniveau, mærke forskel på behag og ubehag og synkronisere sig i kontakt med såvel trænerne som de andre børn. Det handler om, hvordan man gennem rytme og leg etablerer et tillidsfyldt forhold til hinanden, hvor man føler, at man er sammen – og både kan udfordres, glædes og samarbejde med hinanden. Disse færdigheder svarer til det autonome niveau i den neuroaffektive forståelse.

Niveau 2:
Mine, dine og vores følelser (trin 6-9)
Dette niveau består ligeledes af fire trin, og har til formål at hjælpe børnene med at kunne mærke positive følelser som glæde og mildhed, men også negative følelser som fx vrede, sorg og angsten for at miste og at turde vise sine følelser over for både trænerne og de andre børn. Disse færdigheder svarer til det limbiske niveau i den neuroaffektive forståelse.

Niveau 3:
Stoppe op, mærke efter, føle og tænke (trin 10-13)
Dette niveau består også af fire trin, som har til formål at hjælpe børnene med at stoppe op og kunne styre deres impulser. Børnene skal støttes i at kunne indgå i sociale samspil, hvor der er fælles regler, som skal følges selvom man ikke altid er enig i dem, og hvor man skal kunne begrænse sig selv af hensyn til andre og lægge mærke til både sine egne og andres følelser og behov. Disse færdigheder svarer til de grundlæggende udviklingsmæssige kompetencer på det præfrontale niveau i den neuroaffektive forståelse.

Niveau 4:
Tænke og føle klart i forhold til sig selv og andre (trin 14-17)
Dette niveau består igen af fire trin, som har til formål at hjælpe barnet med at mentalisere over sig selv og sine relationer med andre uden for NUSSA-gruppen og de større spørgsmål og overvejelser, som livet giver. Disse overvejelser handler bl.a. om livets mere komplekse relationer og træning i vanskelige situationer, hvor løsninger kræver en kompleks forhandling, og hvor der ikke er rigtige eller forkerte løsninger. Disse færdigheder svarer til de udvidede udviklingsmæssige kompetencer på det præfrontale niveau i den neuroaffektive forståelse.

Afslutning (trin 18):
Handler om, hvad børnene synes, de har lært, hvad de er tilfredse med, utilfredse med, og hvilke ønsker de har for fremtiden.