NUSSA-GRUPPEN

Hvilke børn kan deltage i NUSSA?
Programmet kan både anvendes til børn inden for daginstitutionsområdet, for at gøre børnene mere skoleparate ved at øge deres følelsesmæssige og sociale kompetencer samt træne deres selvreguleringskompetencer.
Det kan ligeledes anvendes til børn med følelsesmæssige, personlighedsmæssige og/eller sociale problemer. Børnene kan have vidt forskellige følelsesmæssige symptomer på mistrivsel, lige fra fx anfald af panik, angst og fobier, hyperaktivitet, mareridt, undgåelsesadfærd, humørsvingninger og impulsgennembrud, leve i en fantasiverden, regressiv adfærd osv. Det er vigtigt både at have blik for de udadreagerende og de mere tilbagetrukne og energiforladte børn, da de begge har lige meget brug for støtte og ofte vil kunne påvirke hinanden positivt under de rette rammer.

Hvordan sammensættes NUSSA-gruppen?
Den hensigtsmæssige NUSSA-gruppe størrelse er fra tre til otte deltagere. For at skabe en så homogen gruppe som muligt anbefales det at sammensætte gruppen ud fra to kriterier:

a) Biologisk alder
b) Emotionelt udviklingsniveau