NUSSA MATERIALE

NUSSA består af en manual og en hjemmeside. Manualen udleveres i løbet af det syv dage lange oplæringskursus, hvor deltagerne ligeledes får adgang til den del af NUSSA-hjemmesiden, hvor der kun er adgang for NUSSA-trænerne. Derudover er det i forbindelse med oplæringskurset muligt at tilkøbe materialekassen, som består af alle de rekvisitter, der skal anvendes i legene på de forskellige trin.

Manualens opbygning
Manualen består af syv dele, der tilsammen skaber fundamentet for NUSSA.

Del 1 Neuroaffektiv udviklingspsykologi og NUSSA giver en introduktion til NUSSA-programmets teoretiske forståelsesramme, som er neuroaffektiv udviklingspsykologi. Denne teoretiske del af manualen har til formål at give læseren en teoretisk forståelse af, hvordan børn udvikler sig socialt og følelsesmæssigt hvordan traumer kan påvirke børns udvikling, og hvordan man kan støtte en udviklingsproces.

Del 2 Om NUSSA 
præsenterer NUSSA-programmet og dets opbygning, og hvordan trænerne skal indgå i gruppen. Derudover gives der en almen beskrivelse og en skabelon for forløbet af den enkelte session samt en beskrivelse af NUSSAs principper og regler.

Del 3 Før og efter NUSSA beskriver, hvordan man skaber en homogen børnegruppe. Ud fra et kort struktureret interview med forældre og/eller pædagoger eller lærere vurderes det enkelte barns følelsesmæssige og sociale kompetencer inden starten af et forløb, så man har mulighed for at sammensætte en homogen børnegruppe. Efter afslutningen af et forløb danner vurderingen desuden grundlag for en undersøgelse af forløbets effekt for det enkelte barn.

Del 4 NUSSA-programmet præsenterer programmets 4 niveauer og 18 trin. Del 4 er et arbejdsredskab, der i detaljer beskriver indholdet i hvert trin fra start til slut med tilhørende vejledninger og legekatalog.

Del 5 Legekatalog præsenterer et legekatalog over alternativer til lege på de forskellige niveauer og trin. Her gives der alternative forslag til eller variationer af lege i forhold til 3-6-årsgruppen, 6-9-årsgruppen og 9-12-årsgruppen. Det giver mulighed for at gentage et trin flere gange eller at udskifte visse lege/aktiviteter med andre, hvis NUSSA-træneren skønner det hensigtsmæssigt.

Del 6 indeholder visuelt materiale, som anvendes i nogle af sessionerne på de forskellige niveauer. Her finder man også et diplom, som barnet får udleveret efter endt forløb.

Del 7 At komme i gang med NUSSA beskriver, hvordan man kommer i gang med NUSSA, og de overvejelser, vi mener man bør gøre sig, inden man som institution, skole eller fagperson går i gang med at implementere brugen af programmet. Derudover kan man læse om, hvilke organisatoriske rammer der skaber de bedste forudsætninger for en vellykket afvikling af et NUSSA-forløb.

NUSSA-hjemmesiden
Som træner får man privilegeret adgang til en lukket del af NUSSA-hjemmesiden. Herfra kan der downloades diverse materiale, bl.a. det strukturerede interview, der anvendes til at skabe en homogen NUSSA-gruppe og undersøge det enkelte barns udbytte af et NUSSA-forløb. Der kan ligeledes downloades tegneark og andet, der skal anvendes på nogle af NUSSA-trinene. Endelig kan der streames musik, der er tilpasset de enkelte lege/aktiviteter på de forskellige trin. Musikkens sigte i sessionerne er fx at regulere arousalniveauer, regulere åndedrættet, skabe tryghed og beroligelse samt regulere den følelsesmæssige intensitet. I manualens del 4, under beskrivelsen af de enkelte trin, angives det, hvilke musiknumre der kan anvendes til de forskellige lege og aktiviteter.

Derudover kan man i hjemmesidens kontaktfelt skrive kommentarer til udviklerne omkring erfaringer, overvejelser, spørgsmål og forslag til nye lege, aktiviteter osv.