NUSSA PRINCIPPER

Struktur, faste rammer
En forudsigelig struktur og forudsigelige rammer er en forudsætning for at arbejde med en børnegruppe. En vigtig del af at skabe struktur og faste rammer i programmet er derfor starten af hver session. Den gentagne struktur og de faste rammer skaber genkendelighed og forudsigelighed for hver session. Børnene kan genkende de rutiner, der er ved opstart og afslutning af en session, og de kan genkende den struktur, som hver session følger. Alt dette gør, at børnene ved, hvad de går ind til, og føler sig trygge i aktiviteterne.

Det er vigtigt, at børnene fx ikke aktiverer tilstande af kaos i børnegruppen, da det kan være svært at nedregulere. En måde at forhindre det på er at skabe et fast ritual for, hvordan børnene ankommer til NUSSA, og en gentagelse og ritualisering af gruppens faste regler, som børnene gennemgår hver gang.

NUSSA-regler
NUSSA-reglerne er inspireret af reglerne i gruppeprogrammet for Theraplay, som hedder Sunshine Circles. Den første regel er skjult for børnene: Træneren har styringen.

De øvrige regler for børnegruppen gennemgås i fællesskab ved første session og gentages hver gang. Gruppens regler er med til at fastsætte de rammer, børnene kan agere i, og skaber tryghed. Reglerne er simple, og børnene skal udvikle en følelse af ejerskab over for dem. Reglerne fremsiges af alle børnene i indledningen, men man skal ikke forvente, at børnene altid overholder reglerne, selvom de gerne vil.

Reglerne er:

  • hold sammen
  • hjælp hinanden
  • hav det sjovt sammen

Hold sammen og hjælp hinanden
Formålet med denne regel er at hjælpe børnene med at føle sig ønsket og forbundet med hinanden. Det fremmer samarbejde og sammenhold og hjælper børnene med at fokusere og deltage og giver dem samtidig besked om, at de er værdsatte.

Hav det sjovt sammen
Formålet med denne regel er at motivere børnene til at være involverede og skabe samspil. Sjov skaber et pusterum fra at opgaveorienterede aktiviteter. Legene skal befordre samarbejde, hvor ingen behøver at frygte at tabe, og hvor alle er vindere.

Tydelighed
Et andet af de centrale elementer er tydelighed. Med dette menes blandt andet tydelige instruktioner, kropssprog og mimik, som er nødvendige for at guide børnene sikkert igennem sessionerne. Instruktionerne forbereder børnene på, hvad der kommer til at ske, og skal gentages, når aktiviteten går i gang. Jo tydeligere instruktionerne er, des større chance er der for, at børnene kan gennemføre aktiviteterne med succes. Børnene kan have svært ved overgangen fra en aktivitet til en anden aktivitet, og det er derfor vigtigt, at de gennem instruktion bliver forberedte på, hvad der kommer til at ske om lidt.

Træneren må aldrig glemme sit ansvar for at være ”karavanefører”. Det hjælper børnene til at føle sig vigtige og giver dem en oplevelse af, at de voksne er kompetente og omsorgsfulde. ”Karavaneføreren” tager ansvar for at skabe sikkerhed, indlede aktiviteter og beslutte, hvornår og hvordan de afsluttes, og spørger aldrig børnene, hvad de har lyst til at lave. Træneren fortæller, hvad der skal ske, fordi børn føler sig sikre og får lov til at være børn, når voksne tager ansvaret.

Det er også vigtigt at have en tydelig rollefordeling mellem trænerne. Det skal fremgå klart, hvem af trænerne der har ”karavaneførerfunktionen”, og hvem der assisterer ”karavaneføreren”, inden sessionen går i gang. Især på niveau 1 og 2 er det en stor fordel, at det er den samme træner, der har ”karavaneførerrollen” gennem alle sessionerne, mens trænerne på niveau 3 og 4 godt kan skifte position undervejs.

 Respekt for børnenes initiativer
Det er vigtig at respektere, at børnene har forskellige ressourcer at bidrage med. Derfor skal man sørge for at give børnene lige gode alternativer at vælge imellem. Børnene skal have lov til at være med på deres egen måde. At være den, der er i front, eller den, der følger andres initiativer, skal præsenteres som to lige gode roller. Ingen børn skal presses til noget, de ikke har lyst til. Det er trænernes opgave at sikre, at aktiviteterne er mulige at deltage i for den børnegruppe, man har med at gøre. Hvis et barn viser forbehold eller usikkerhed, guider træneren ved fx at give barnet rollen som hjælper for træneren eller ved fysisk at stille sig ved siden af barnet for at skabe tydelig guidning og tryghed.

Tvang slukker engagement, men det at turde gøre noget, man ikke tidligere har gjort, skaber engagement. Det er således vigtigt ikke blot at lade barnet selv bestemme, men at balancere mellem at respektere barnets valg og samtidig forsøge at skubbe barnet ud af sin komfortzone og hjælpe det til at finde glæde ved fællesskabet.

Så vidt muligt skal børnenes ideer og forslag inddrages. Det er kun de overordnede aktiviteter i programmet, der er fastlagt, så man kan sagtens variere aktiviteterne, så de passer til børnegruppen. NUSSA-træneren kan give børnene konkrete valg eller bede dem komme med forslag, når det er relevant, under enkelte aktiviteter. Nogle lege fungerer bedst, når de er meget strukturerede, mens det i andre tilfælde vil være oplagt at inkludere børnenes ideer.