NUSSA-underviserne

  Annie Jakobsen
er autoriseret psykolog. Hun er oprindelig uddannet socialpædagog og har bred erfaring indenfor almenpædagogik og behandling, primært i forhold til børn, unge og familier. Hun har i en årerække været ansat på en heldagsskole og har desuden privat praksis. Derudover har hun flere terapeutiske uddannelser bag sig og har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut og supervisor, og underviser på Theraplay-uddannelsen.
  Anne Larsen
er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som familie- terapeut og småbørnskonsulent. Hun er certificeret Theraplay-specialist, og i neuroaffektiv psykoterapi. Anne har mange års erfaring på daginstitutionsområdet, samt i arbejdet med børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser og har i dag egen praksis. Anne arbejder desuden som supervisor og foredragsholder.