NUSSA-underviserne

  Annie Jakobsen
er autoriseret psykolog. Hun er oprindelig uddannet socialpædagog og har bred erfaring indenfor almenpædagogik og behandling, primært i forhold til børn, unge og familier. Hun har i en årerække været ansat på en heldagsskole og har desuden privat praksis. Derudover har hun flere terapeutiske uddannelser bag sig og har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut og supervisor, og underviser på Theraplay-uddannelsen.
  Anne Larsen
er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som familie- terapeut og småbørnskonsulent. Hun er certificeret Theraplay-specialist, og i neuroaffektiv psykoterapi. Anne har mange års erfaring på daginstitutionsområdet, samt i arbejdet med børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser og har i dag egen praksis. Anne arbejder desuden som supervisor og foredragsholder.
 

Trine Glahn
Trine er 48 år og har i mere end 20 år arbejdet med børn, voksne og familier i forskelligt regi. 
Hun er uddannet psykoterapeut i 2006 og er certificeret Theraplay specialist (terapeut). Hun har taget flere uddannelser og kurser indenfor den Neuroaffektive og den Neurosekvientielle teori.
Trine er oprindeligt uddannet Ergoterapeut, og har arbejdet i 16 år som børneergoterapeut, i forskellig regi. Men har de seneste 15 år specialiseret og uddannet sig inden for det psykoterapeutiske område. Både i forhold til børn og familier, men også voksne.Derudover har hun arbejdet en årrække som rådgiver i Kræftens bekæmpelse, med samtaler med kræftramte, pårørende og efterladte. 
De seneste 15 år er gået med arbejdet som familieterapeut og -behandler både i kommunalt regi, og med selvstændig virksomhed. I dag arbejder hun udelukkende som selvstændig terapeut.

   
 

Marie Colding Ngounou
Marie er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som psykoterapeut. Hun er certificeret Theraplay-specialist, har mange års erfaring i arbejdet med børn og familier med traume problematikker, tilknytnings- og relationsforstyrrelser. Derudover har hun arbejdet i specialinstitution, på børne/unge krisecenter og i daginstitution. Marie arbejder i dag som Familiebehandler i Borgercenter børn og unge på Amager og har delvis selvstændig praksis med terapi og Theraplay supervision. Fra sep. 2021 er Marie holdleder og supervisor for 4. årets studerende på PUC (psykoterapeutisk uddannelses center) Marie er frivillig projekt ansvarlig for et børnehjemsprojekt i Uganda i organisationen Verdens børn, hun underviser personalet på børnehjemmene i forhold til traumeforståelse, arousal regulering og tilknytning og arbejdet med børnegrupper.