NUSSA-underviserne

  Annie Jakobsen
er autoriseret psykolog. Hun er oprindelig uddannet socialpædagog og har bred erfaring indenfor almenpædagogik og behandling, primært i forhold til børn, unge og familier. Hun har i en årerække været ansat på en heldagsskole og har desuden privat praksis. Derudover har hun flere terapeutiske uddannelser bag sig og har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut og supervisor, og underviser på Theraplay-uddannelsen.
  Anne Larsen
er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som familie- terapeut og småbørnskonsulent. Hun er certificeret Theraplay-specialist, og i neuroaffektiv psykoterapi. Anne har mange års erfaring på daginstitutionsområdet, samt i arbejdet med børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser og har i dag egen praksis. Anne arbejder desuden som supervisor og foredragsholder.
  Sarah Ulander
er udannet pædagog og familieterapeut. Derudover har hun en efteruddannelse som småbørnskonsulent og Somatic Experiencing terapeut (traumeterapeut). Sarah har egen praksis med traume- og familieterapi og arbejder derudover i Københavns kommune med familiebehandling både individuelt og i grupper med svært belastede og traumatiserede familier og børn med særlige udfordringer.
   
  Tea Thyrre Sørensen
er uddannet musikpædagog med speciale i børnerytmik, sangpædagogik og musikledelse og er certificeret coach (ISTDP-metoden). Hun arbejder som selvstændig konsulent indenfor dagtilbuds, skole- og specialområdet i at omsætte neuroaffektiv udviklingspsykologi til pædagogisk praksis, i forældresamarbejdet og på det strategiske ledelsesniveau. Herudover superviserer hun forløb i dagtilbud og har i sin egen praksis forældrevejledning og legeudviklingsforløb.