Før og efter et NUSSA forløb

Der er udviklet et kort struktureret interview, som skal kunne vurdere det enkelte barns emotionelle og sociale kompetencer inden start af et NUSSA-forløb og igen efter afslutningen af et NUSSA forløb. Interviewet besvares af voksne, som kender barnet godt, fx forældre, pædagoger og/eller lærere. Det strukturerede interview har to formål:

  1. Da NUSSA-programmet er udviklingsbaseret, er det en fordel af sammensætte gruppen så homogent som muligt ud fra barnet emotionelle og sociale udviklingsniveau (ikke ud fra diagnose eller symptomer). Der er således to forhold, der gør sig gældende i forhold til gruppesammensætning: Det enkelte barns biologiske alder og barnets emotionelle alder og niveau af social kompetence.

  2. Interviewet giver mulighed for at undersøge, om de voksne, der kender barnet godt, synes, at barnet har udviklet sig gennem NUSSA forløbet.