Oplæringsforløb 

Oplæringsforløbet som NUSSA-træner består af et kursusforløb på 3 + 3 + 1 dag med ca. 2-3 måneder imellem hvert delforløb over en periode på ca. 4 måneder. På den første dag gennemgås NUSSAs teoretiske fundament, den neuroaffektive udviklingspsykologi og fundamentet for at gennemføre et NUSSA-forløb i praksis. På de følgende to dage gennemgås de første 9 niveauer af NUSSA-programmet, hvor deltagerne får mulighed for selv at afprøve legene. I løbet af de næste 2-3 måneder skal de kommende NUSSA-trænere have påbegyndt et NUSSA forløb. På de næste tre oplæringsdage bruges en del af den første dag til at udveksle erfaringer, og NUSSA-underviserne besvarer spørgsmål. Resten af tiden benyttes til at gennemgå de sidste 9 niveauer af NUSSA-programmet. Ca. 2-3 måneder efter er der en supervisionsdag, hvor man har mulighed for at drøfte sine erfaringer med NUSSA-underviserne og stille spørgsmål. Undervejs er der mulighed for at få løbende sparring på rammerne og det praktiske omkring at opstarte et NUSSA-forløb.

Der vil løbende blive udbudt oplæringskurser
som opslås på www.docenten.dk, der er også mulighed for selv at arrangere et oplæringskursus med max. 36 deltagere, fx i en kommune, i dette tilfælde kan man kontakte Michael Baadsgaard enten på
tlf. 42 68 68 60 eller på mail: docenten@docenten.dk.  

Der er både mulighed for at tilmelde sig et oplæringskursus individuelt, hvilket foregår på Hotel Prindsen (Cafe Florentz) i Roskilde eller Mødecenter Odense i Odense.

Tilmeldingen foregår på www.Docenten.dk.

 
 

Efterår 2019 foregår i Valby, København

1.Modul: 2. – 4. september 2019
Annie Jakobsen og Anne Larsen

2. Modul: 19. – 21. november 2019
Annie Jakobsen og Anne Larsen

Supervisionsdag:3. marts 2020
Annie Jakobsen og Anne Larsen

Allekursusdage kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl.8.30 – 9.00)

Efterår 2020 foregår i Odense

Datoer følger.