Om NUSSA-gruppen og NUSSA-træneren

NUSSA-gruppen består af ca. 3-8 børn i aldersgruppen 3-6, 6-9 og 9-12 år.

Børnegruppen skal helst sammensættes, så der opnås en vis homogenitet i følelsesmæssigt udviklingsniveau, hvorfor der anbefales at foretage et struktureret interview af betydningsfulde voksne, som kender barnet godt, inden start af forløbet. Det optimale antal er to trænere, som har hver sin rolle i sessionerne. Den ene træner skal have ”karavaneførerrollen”, det vil sige styre sessionen, føre an og give instruktionerne. Den anden træner støtter og hjælper børnene med at følge instruktionerne og har en assistent funktion.